Deutsch- Tuerkische Jugend Hamburg

Freier Träger in der Jugendhilfe!

Bizim kimiz?

Hamburg’lu Alman-Türk Gençlik Birliği 23 Nisan 2015 tarihinde 25 kişi tarafından dernek olarak kurulmuştur. Derneğin misyonu Türk ve Alman kökenli gençleri biraraya getirerek, karşılıklı kaynaşmaya ve desteğe aracı olmaktır.

Derneğimiz 2016 yılında Hamburg Eyaleti Sosyal Bakanlığı tarafından “gençlik hizmet alanında bağımsız kamu görevlisi” olarak tanındı

Birbirlerini daha iyi anlama ve tanışma konusu önemli dernek çalışmalarından biridir. Dernek bu anlamda Hamburg ve çevresi için birleştirici bir etken ve güç olmayı kendine görev biliyor ve gençlerin seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor. Bu çerçeve içerisinde Türk kültürünün desteklenmesi, kimliğinin korunması ve Alman toplumuna en iyi şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hamburg’lu Alman-Türk Gençlik Birliği çeşitli kültürel, politik ve sosyal etkinlikleri ve aktiviteleri öncelikle çoğulcu Alman toplumuna yönelik organize etmektedir. Dernek ayni zamanda çoğulcu toplumun her alanında Türkiyenin bütün toplumsal kesimlerini, eşitlikçilik ve katılımcılık çerçevelerinde temsilini arzulamakta ve hedeflemektedir.

Hamburg’lu Alman-Türk Gençlik Birliği Almanya Federal Cumhuriyeti’nin özgürlükçü demokratik temel düzenini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seküler ve laik temel düzenini kendine ilke edinmiştir. Dernek çalışmalarının temel taşlarından birisi, ırkçılık, antisemitizm, antiislamizm, kökten dincilik vb. anti-demokratik ve aşırı akımlara karşı toplumsal duruş sergilemektir. Bu konuda Hamburg‘lu Alman-Türk Gençlik Birliği diğer Hamburg´lu demokratik türk dernekleri ve diğer dernekler ile iş birliği ve kooperasyonu planlamaktadır. Hamburg ve Almanya düzeyinde siyasi yaşamda daha aktif olunması hususunda, üyelerine her türlü yardım ve desteği dernek sağlayacaktır.

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi edin!

Scroll to Top